Dịch vụ xử lý, xanh về cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm và không ngừng cố gắng cung cấp cho bạn dịch vụ xử lý chất thải nhanh chóng, đáng tin cậy! Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa dân dụng, thương mại & công nghiệp & mini-roll cũng như dịch vụ thu gom rác & rác thải dân dụng, dịch vụ container thương mại và công nghiệp và vận chuyển hàng hóa nói chung.