Giới thiệu

GREENWAY là một trong những công ty logistics hàng đầu cung cấp các dịch vụ cho khách hàng: vận chuyển, đại lý giao nhận, vận chuyển hàng không, vận chuyển đường biển, tái xuất, tiêu hủy, kho bãi, nhập khẩu ủy thác…

Tầm nhìn của chúng tôi:

Greenway phấn đấu trở thành một Tập đoàn hậu cần toàn cầu đáng tin cậy, tạo ra giá trị cho xã hội và người dân.

Nhiệm vụ của chúng ta:

Cung cấp giải pháp hậu cần sáng tạo và hiệu quả về chi phí với sự cải tiến liên tục về chất lượng dịch vụ vì sự tôn trọng và lợi ích chung của Khách hàng, Cổ đông / Nhân viên cũng như trách nhiệm đối với An sinh xã hội.