Lịch sử, Văn phòng & Con người

2015: Thành lập công ty

Năm 2018: Vận hành văn phòng repensitave tại Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Số 118A Bùi Thị Tự Trường, phường Đông Hải 1,
Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Văn phòng chi nhánh: Tầng 7, tòa nhà Lucky House, số 262 Huỳnh Văn Banh, phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

GREENWAYS đã tuyển dụng những nhân viên đã được đào tạo chuyên nghiệp và có khả năng làm việc trong điều kiện:

1. Làm việc theo nhóm
2. Đam mê xuất sắc
3. Liêm chính
4. Trách nhiệm
5. Đổi mới