Chúng tôi cung cấp dịch vụ Ocean Freight toàn diện bằng tàu để xuất khẩu và nhập khẩu đến và đi từ tất cả các cảng lớn trên thế giới với các văn phòng Hiệp hội toàn cầu trên toàn thế giới.

Đội ngũ của chúng tôi đã được đào tạo tốt để xử lý tất cả hàng hóa trong việc vận chuyển hàng container đầy đủ hoặc hợp nhất bộ tải hàng rời hoặc hàng rời và cũng theo dõi hàng hóa của bạn, đảm bảo đến nơi an toàn và kịp thời.

Bên cạnh đó, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ lập kế hoạch và tư vấn, trong đó nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ có giá trị trong việc lựa chọn các dòng tàu hơi nước, yêu cầu đóng gói và phân loại hải quan cũng như các nhu cầu chuyên biệt khác.

Chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về các tuyến vận chuyển tốt hơn và tiết kiệm hơn với mạng lưới chi nhánh trên toàn thế giới và kiến ​​thức và kinh nghiệm sâu rộng của họ.

Image result for Vận chuyển đường biển