Vận tải đa phương thức

Giao nhận hàng hóa đường biển (Biển / bộ / hàng không)

Đội ngũ của chúng tôi đã được đào tạo tốt để xử lý tất cả hàng hóa trong việc vận chuyển hàng container đầy đủ hoặc hợp nhất bộ tải hàng rời hoặc hàng rời và cũng theo dõi hàng hóa của bạn, đảm bảo đến nơi an toàn và kịp thời. Greenways cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một giải pháp hậu cần hiệu quả, an toàn, kịp thời cho khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài cũng như cho tất cả các chuyến hàng vận chuyển hàng không, đến và đi từ bất kỳ điểm nào trên thế giới.

– Vận tải hàng không:

+ Sân bay đến sân bay

+ Cửa khẩu đến cửa khẩu